Journal

Article
การชะลอการสุกและแตกของผลทุเรียนพันธุ์หมอนทองระหว่างการส่งออกทางเรือด้วยสาร 1-MCP
Journal
วิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
Volume
50
Issue
3(พิเศษ)
Year
กรกฎาคม - กันยายน 2019
Page
236-239
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-