Journal

Article
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของน้ำมันสมุนไพรสูตรน้ำมันจระเข้พันธุ์ไทย (Crocodylus siamensis) ขมิ้นชัน (Curcuma longa) กระชายดำ (Kaempferia parviflora) และ ไพล (Zingiber cassumunar Roxb)
Journal
วารสารเกษตรพระวรุณ (ISSN: 16858379)
Volume
17
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2020
Page
159-170
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-