Journal

Animal Science Journal (ISSN: 17400929)
91
1
e13459
มกราคม 2020
นานาชาติ
Traditional
-
-

Author

Output From Project

การใช้แป้งจากลำต้นสับปะรดเพื่อเป็นวัตถุดิบที่มีศักยภาพในอาหารโค

Outcome

  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สุระสิงห์ฟาร์ม การใช้ประโยชน์ :ของดีที่ได้ ศ.ดร.สุริยะ สะวานนท์ ไขความลับ “วัวกินดี อ้วน ไขมันแทรกมาก เนื้อสวยสีออกชมพู” "สุระสิงห์ฟาร์ม" เลี้ยงโคขุนคุณภาพจำนวนมาก (ประมาณ 3,000 ตัว) ทั้งโคลูกผสมชาร์โรเล่ส แองกัส และวากิว จังหวัดระยอง เป็นแหล่งปลูกและแปรรูปสับปะรดของประเทศไทย ประมาณ ผลผลิตสับปะรด 2 ล้านตัน/ปี จึงมีเศษเหลือจากอุตสาหกรรมนี้มหาศาล (เปลือก เหง้า และแป้งจากต้นสับปะรด ซึ่งบางคนเรียกว่าเหง้า) …นับล้านตัน/ปี ผมจึงนำผลงานการวิจัยของกูรู…. ศาสตราจารย์ ดร.สุริยะ สะวานนท์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,1 เม.ย. 2019 - 31 ต.ค. 2023