Journal

Article
การตรวจติดตามปริมาณความชื้นในพริกแกงเขียวหวานระหว่างกระบวนการผัดโดยใช้เทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์ มข. (ISSN: 25869531)
Volume
48
Issue
2
Year
เมษายน - มิถุนายน 2020
Page
257-264
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-