Journal

Article
ผลของการออกกำลังกายแบบยืดเหยียดกับการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าที่มีต่อการทรงตัวในผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวาน
Journal
วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ (ISSN: 01252674)
Volume
46
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2020
Page
36-46
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-