Journal

Article
การหาปริมาณความชื้นอย่างแม่นยำสูงในข้าวสารพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี
Journal
วารสารเกษตร (ISSN: 2630029x)
Volume
22
Issue
3
Year
ตุลาคม 2006
Page
213-222
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-