Journal

Article
ผลของการฝึกบนบกที่มีต่อความแข็งแรงกล้ามเนื้อ การว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์ 100 เมตร และระดับฮอร์โมน IGF-1
Journal
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (ISSN: 26730952)
Volume
12
Issue
2
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2020
Page
282-296
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-