Journal

ตัวทำละลายของสารสกัดจากสาหร่ายสไปรูลินา (Spirulina maxima) ที่เหมาะสมต่อการชักนำโซมาติกเอ็มบริโอของกาแฟอาราบิก้าสายพันธุ์คาติมอร์ CIFC 7963
วารสารวิทยาศาสตร์ มข. (ISSN: 25869531)
47
4
663-672
ตุลาคม - ธันวาคม 2019
ชาติ
-
-
-
-