Journal

Article
การกระจายและความหนาแน่นของตัวอ่อนพยาธิใบไม้ตับระยะเมตาเซอร์คาเรียในปลาวงศ์ตะเพียนจากแหล่งน้ำธรรมชาติ ในพื้นที่อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
Journal
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ (ISSN: 19062605)
Volume
12
Issue
3
Year
กันยายน - ธันวาคม 2019
Page
-
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-