Journal

Article
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้คุณภาพบริการและความภักดีของลูกค้าโรงแรมราคาประหยัดในจังหวัดเชียงใหม่
Journal
วารสารเกษมบัณฑิต (ISSN: 15135667)
Volume
20
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2019
Page
-
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-