Journal

ผลของการทดแทนน้ำนมแพะ บางส่วนด้วยน้ำสกัดจากฐานเห็นถังเช่าสีทองต่อคุณสมบัติทางกายภาพ-เคมี ของโยเกิร์ตนมแพะ
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ (ISSN: 25869655)
1
2
-
กันยายน - ธันวาคม 2018
ชาติ
-
-
-
-