Journal

Article
ผลของระยะเวลาในการงอกต่อปริมาณฟีนอลทั้งหมด กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ และปริมาณกาบาของข้าวฮางงอก
Journal
แก่นเกษตร (ISSN: 01250485)
Volume
46
Issue
1
Year
มกราคม 2018
Page
19-24
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-