Journal

Article
การเปรียบเทียบความต้องการทางสรีรวิทยาและปริมาณการเคลื่อนที่ขณะแข่งขันเทนนิสในนักกีฬาเยาวชนระดับชั้นเลิศระหว่างนักกีฬาที่ชนะและนักกีฬาที่แพ้
Journal
สาวนสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ (ISSN: 15137430)
Volume
18
Issue
2
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2017
Page
12-24
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การศึกษาความต้องการทางสรีรวิทยาและการวิเคราะห์เกมการแข่งขันเทนนิส: การประยุกต์ใช้กับการฝึกซ้อมและการทดสอบสมรรถภาพที่เฉพาะเจาะจงสำหรับนักเทนนิสเยาวชนระดับชั้นเลิศ

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02301541 ชื่อวิชา Coaching Process,16 ก.ย. 2017 - 24 ก.ย. 2017
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02301441 ชื่อวิชา Practicum in Sports Coaching,17 ส.ค. 2017 - 17 ส.ค. 2017