Journal

ปริมาณแอนโทไซยานินและกรดไทโอบาร์บิทิวริกของกากเม่า อาหารไก่ไข่เสริมกากเม่าและไข่ไก่
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
47
2
173-176
พฤษภาคม - สิงหาคม 2016
ชาติ
-
-
-
-