Journal

Article
ฤทธิ์การต้านอักเสบ ความเป็นพิษ และต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดสมุนไพรของตำรับทาพระเส้นโอสถพระนารายณ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมนวดทาพระเส้นตำรับโอสถพระนารายณ์.
Journal
วารสารการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก(ฉบับเสริม) (ISSN: 1685991x)
Volume
14
Issue
2
Year
กรกฎาคม - สิงหาคม 2016
Page
72-72
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การส่งเสริมธุรกิจผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่เชิงพาณิชย์ (ผลิตภัณฑ์ตำรับโอสถพระนารายณ์)

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มวิสาหกิจไร่สานฝันธารน้ำใส อำเภอเมือง จังหวัด ลพบุรี ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การสกัด การผลิตผลิตภัณฑ์บาล์มนวด และครีมนวดทาพระเส้นตำรับโอสถพระนารายณ์,28 พ.ค. 2015 - 30 ก.ย. 2016
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มวิสาหกิจไร่สานฝันธารน้ำใส อำเภอเมือง จังหวัด ลพบุรี การใช้ประโยชน์ :ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตบาล์มและครีมนวดตำรับโอสถพระนารายณ์,28 พ.ค. 2015 - 30 ก.ย. 2016