Journal

ผลของออกซินและกะปิต่อการขยายพันธุ์ชมพู่น้ำดอกไม้ด้วยวิธีการตอนกิ่ง
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
46
3
669-672
กันยายน - ธันวาคม 2015
ชาติ
-
-
-
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007441 ชื่อวิชา Tropical Fruits,29 มี.ค. 2016 - 29 มี.ค. 2016