Journal

การบรรจุในสภาพดัดแปรบรรยากาศและการบรรจุในสภาพควบคุมบรรยากาศ
Food Focus Thailand (ISSN: 19068093)
10
109
40-43
เมษายน 2015
ชาติ
-
-
-
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053421 ชื่อวิชา Packaging in Food Industry,1 ส.ค. 2020 - 15 ส.ค. 2020
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :นิตยสาร Food Focus Thailand การใช้ประโยชน์ :บทความเผยแพร่แก่นักวิจัยและเอกชน,1 ส.ค. 2015 - 15 ส.ค. 2020