Journal

Journal of Physics: Conference Series (ISSN: 17426596)
611
-
012023
พฤษภาคม 2015
นานาชาติ
-
-
-

Author

Output From Project

การประเมินนิวไคลด์กัมมันตรังสีในดินตะกอนบริเวณอ่าวไทยตอนบน

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การประเมินนิวไคลด์กัมมันตรังสีในดินตะกอนบริเวณอ่าวไทยตอนบนหลังการระเบิดของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกุชิมะ แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 ม.ค. 2016 - 31 มี.ค. 2017