Journal

Article
การประเมินผลการฝึกอบรม การผลิตมันสำปะหลังอย่างไรให้ได้ผลตอบแทนสูง และการใช้เชื้อไรโซเบียมร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มผลผลิตถั่วเหลือง
Journal
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก (ISSN: 22866922)
Volume
4
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2015
Page
98-103
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การคัดเลือกมันสำปะหลังที่มีศักยภาพในการให้ผลผลิต และคุณภาพใบสูง

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม, สำนักงานเกษตรอำเภสนามชัยเขต และเกษตรกร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การส่งเสริมการใช้มันสำปะหลังสำหรับรับประทานเพื่อเพิ่มรายได้แก่ชุมชน,9 มิ.ย. 2017 - 9 มิ.ย. 2017