Journal

Article
การอบอุ่นร่างกายซ็ำในช่วงพักครึ่งเวลามีผลต่อการเพิ่มความคล่องแคล่วว่องไวในนักกีฬาบาสเกตบอล
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา (ISSN: 15137201)
Volume
14
Issue
2
Year
ธันวาคม 2014
Page
43-51
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-