Journal

Catalysis Communications (ISSN: 15667367)
61
-
16-20
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2015
นานาชาติ
-
-
-

Author

Output From Project

การเพิ่มโลหะผสมในตัวเร่งปฏิกิริยา ทองแดง-รูทีเนียม-โซเดียมคลอไรด์ สำหรับปฏิกิริยาอิพ็อกซิเดชั่นของโพรพิลีน

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยา ทองแดง-รูทีเนียม บนตัวรองรับซิลิกา สำหรับปฏิกิริยาอิพ็อกซิเดชั่นของโพรพิลีน แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.,1 ต.ค. 2014 - 30 ก.ย. 2015