Journal

CHEMICAL BIOLOGY & DRUG DESIGN (ISSN: 17470277)
84
2
148-157
สิงหาคม 2014
นานาชาติ
-
Article
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การค้นหาเปปไทด์ชนิดวงเเหวนที่ยับยั้งการทำงานของไทโรซีนไคเนสของ EGFR เพื่อพัฒนาเป็นยารักษามะเร็ง แหล่งทุน :สวพ,1 ต.ค. 2016 - 30 ก.ย. 2018