Journal

CHEMCATCHEM (ISSN: 18673899)
6
5
1215-1219
พฤษภาคม - มิถุนายน 2014
นานาชาติ
-
-
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cctc.201301009/abstract

Author

Output From Project

การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีทองแดงเป็นองค์ประกอบสำหรับปฏิกิริยาอิพ็อกซิเดชั่นของโพรพิลีนเป็นโพรพิลีนออกไซด์โดยใช้ออกซิเจนโดยตรง

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01202443 ชื่อวิชา Heterogeneous Catalysis,5 ม.ค. 2015 - 8 พ.ค. 2015
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยา ทองแดง-รูทีเนียม บนตัวรองรับซิลิกา สำหรับปฏิกิริยาอิพ็อกซิเดชั่นของโพรพิลีน แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัย มก.,1 ม.ค. 2015 - 31 ธ.ค. 2015