Journal

อัตราการเจริญเติบโตของกล้วยไข่เกษตรศาสตร์ 2 ที่มีขนาดต้นและวิธีการใส่ปุ๋ยที่แตกต่างกัน
ว.วิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
44
2 Spc
113-116
พฤษภาคม - สิงหาคม 2013
ชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

การศึกษาขนาดของต้นพันธุ์ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการให้ปุ๋ยที่เหมาะสมในการผลิตกล้วยไข่พันธุ์ "เกษตรศาสตร์ 2"

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01003399 ชื่อวิชา Specific Practicum,1 มิ.ย. 2016 - 30 มิ.ย. 2016