Journal

Procedia - Social and Behavioral Sciences (ISSN: 18770428)
91
-
288-293
ตุลาคม 2013
นานาชาติ
-
-
-

Author

Output From Project

แผนงานวิจัยและพัฒนามันสำปะหลัง

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :แผนงานวิจัยและพัฒนามันสำปะหลังเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ แหล่งทุน :สวพ.มก,1 ต.ค. 2013 - 30 ก.ย. 2015