Journal

Article
การผลิตเส้นใยนาโนเอธิลเซลลูโลสและเจลวุ้นว่านหางจระเข้
Journal
The Journal of Interdisciplinary Networks (ISSN: 19418663)
Volume
2
Issue
2
Year
กรกฎาคม - ธันวาคม 2013
Page
166-170
Class
นานาชาติ
DOI
-
Related Link
-