Journal

Article
Some approximations of the cohen's kappa statistic
Journal
International Journal of Mathematical Analysis (ISSN: 13128876)
Volume
7
Issue
53-56
Year
พฤศจิกายน 2013
Page
2677-2688
Class
นานาชาติ
DOI
10.12988/ijma.2013.39215
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การคำนวณขนาดตัวอย่างและการวิเคราะห์อำนาจของการทดสอบสำหรับตัวสถิติโคเฮนแคปปาที่ถูกปรับปรุง แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ต.ค. 2012 - 31 มี.ค. 2014