Journal

Article
การเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดสีย้อมจากน้ำเสียโรงงานทอผ้าด้วยส่วนผสมของเถ้าลอยปาล์มน้ำมันผสมกับดินเป็นวัสดุปลูก
Journal
อนามัยสิ่งแวดล้อม (ISSN: 08570965)
Volume
15
Issue
3
Year
เมษายน - มิถุนายน 2013
Page
38-51
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-