Journal

กิจกรรมของสารต้านอนุมูลอิสระ ฟีนอลิก ฟลาโวนอยด์และคุณภาพผลของฝรั่งชนิดรับประทานสด
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
42
3/1 (พิเศษ
579-582
สิงหาคม - ธันวาคม 2011
ชาติ
-
-
-
-