Journal

การเปลี่ยนแปลงปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในผลพลัมพันธุ์จูหลี่และแดงบ้านหลวงระหว่างการเก็บรักษา
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
42
3/1 (พิเศษ
451-454
สิงหาคม - ธันวาคม 2011
ชาติ
-
-
-
-