Journal

การใช้เคมีบำบัดรักษาด้วย ไซโคลฟอสฟาไมค์ วินครีสไทน์ และเพรดนิโซโลน ร่วมกับโพรโตคอลรักษาดำเนินต่อไปในสุนัขที่ป่วยด้วยมะเร็งลิมโฟม่า
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ISSN: 22866558)
2
1
39-48
พฤษภาคม 2013
ชาติ
-
-
-
-