Journal

การสร้างเครื่อง Diode Array NIR Spectrometer สำหรับวิเคราะห์ปริมาณน้ำมัน และความชื้นในผลปาล์ม
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
43
3
127-130
กันยายน - ธันวาคม 2012
ชาติ
-
-
-
-