Journal

Journal of veterinary Medical Science (ISSN: 13477439)
74
3
301-305
มีนาคม 2012
นานาชาติ
Open Access
-
-

Author

Output From Project

การศึกษาคุณสมบัติของเม็ดลูกปัดยาปฏิชีวนะเพื่อใช้รักษาการติดเชื้อแบคทีเรียเฉพาะที่

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01525591 ชื่อวิชา Res. Method. in Vet.Pharmacology & Toxicology,7 มิ.ย. 2012 - 29 ก.ย. 2012
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาเม็ดแคลเซียมซัลเฟตชนิดจุ่มยาเพื่อการรักษาการติดเชื้อแบคทีเรียเฉพาะที่ แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,7 ม.ค. 2013 - 6 ม.ค. 2014