Person Image

  Education

  • วท.บ., มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ไทย, 2557

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2021 สมุนไพรอัดแท่งที่มีส่วนผสมของกล้วยดิบและกระเจี๊ยบเขียว ผู้ร่วมวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มผงสำเร็จรูปจากหัวปลีเสริมกล้วยน้ำว้าดิบและกรดโฟลิกสำหรับหญิงให้นมบุตร ผู้ร่วมวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 0 0 0 0
  2021 การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตซอสพริก หัวหน้าโครงการ บริษัท มิตรภาพพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 0 0 0 0
  2021 การพัฒนาต้นแบบน้ำนมข้าวโอ๊ตสู่เชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท มีค่า วีแกน ดีเสิร์ท จำกัด 0 0 0 0
  2020 โครงการพัฒนาวิชาการ เรื่อง การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตซอสพริก หัวหน้าโครงการ บริษัท แฟลต มาร์เบิ้ล จำกัด 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตเต้าฮวยนมฟรุตสลัด หัวหน้าโครงการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด น่ำไถ่ พีเอ ดริงค์ 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากข้าวโอ๊ต ผู้ร่วมวิจัย บริษัท มีค่า วีแกน ดีเสิร์ท จำกัด 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาผลิตภัณ์ขนมอบกรอบจากข้าวโอ๊ต ผู้ร่วมวิจัย บริษัท มีค่า วีแกน ดีเสิร์ท จำกัด 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตขนมขบเคี้ยวจากมะพร้าวอัดแท่ง (coconut clusters) ผู้ร่วมวิจัย บริษัท รอยัลฟรุ๊ต จำกัด 0 0 0 0