โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 2 0 0 0
2024 สารประกอบฟีนอลทั้งหมดที่ส่งผลต่อคุณภาพเบียร์สับปะรดศรีราชา ผู้ร่วมวิจัย ทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ประเภททุนวิจัยเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2567 0 0 0 0
2022 การพัฒนาเซ็นเซอร์ทางเคมี และการคำนวณทางคอมพิวเตอร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนสนับสนุนวิจัย ประจำปี 2565 ประเภททุนพัฒนากลุ่มวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 0 0 0 0
2022 การพัฒนาเทคนิคการสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชสมุนไพรและการสังเคราะห์อนุพันธ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนพัฒนากลุ่มวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 1 0 0 0
2018 การเปรียบเทียบปริมาณสารสำคัญและปริมาณโลหะหนักในสารสกัดใบกัญชาเพื่อการแพทย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 0 2 0 0
2018 สารตรวจจับแบบเรืองแสงฟลูออเรสเซนต์ชนิดใหม่ที่สามารถตรวจจับไอออนของเหล็ก (III) ได้อย่างจำเพาะเจาะจงและว่องไว ผู้ร่วมวิจัย ทุนสนับสนุนวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 0 0 0 0
2016 สารเรืองแสงเพื่อใช้ในการตรวจจับโลหะหนัก ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2014 การเตรียมและศึกษาสมบัติของแก้วซิงค์บิสมัทบอเรตที่เติมนิกเกิลออกไซด์ ผู้ร่วมวิจัย เงินสนับสนุนทุนวิจัย 0 0 0 0
2014 การสังเคราะห์ฟิล์มพลาสติกชีวภาพ จากพอลิแลคติกแอซิด ผู้ร่วมวิจัย เงินสนับสนุนทุนวิจัย 0 0 0 0
2013 การสังเคราห์ฟิล์มพลาสติกจากไคโตซาน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 0 1 0 0
2013 การศึกษาประสิทธิภาพการกำจัดสังกะสี ในน้ำเสียด้วยเปลือกหอยเชลล์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 0 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0