โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 0 0 0 0
2019 ตะกร้าคู่เชิงโมเลกุลแปดแขน : การสังเคราะห์ และการศึกษาการจับ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 ตะกร้าคู่เชิงโมเลกุลแปดแขน : การสังเคราะห์ และการศึกษาการจับ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 สารตัวรับรูปทรงตะกร้าคู่ : การสังเคราะห์ การหารูปแบบการจับและการศึกษาการเปลี่ยนรูปร่าง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การสังเคราะห์และการศึกษาความสามารถในการจับคอเลสเตอรอลของสารตัวรับที่ออกแบบใหม่ในสารละลายน้ำ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 ตัวรับที่สมมาตรแบบ D3h เพื่อจดจำคอเลสเตอรอลในน้ำ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 0 1 0 0
2017 สารตัวรับรูปทรงตะกร้าคู่ : การสังเคราะห์ การหารูปแบบการจับและการศึกษาการเปลี่ยนรูปร่าง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 ตัวรับที่สมมาตรแบบ D3h เพื่อจดจำคอเลสเตอรอลในน้ำ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2015 การสังเคราะห์และการศึกษาความสามารถในการจับคอเลสเตอรอลของสารตัวรับที่ออกแบบใหม่ในสารละลายน้ำ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 0 0 0
2016 ความก้าวหน้าในการสังเคราะห์ตะกร้าโมเลกุลคู่และการศึกษาการจดจำผ่านสมบัติสองสภาพขั้ว หัวหน้าโครงการ โครงการ พสวท. (ภายใต้การกำกับของ สสวท.) 0 0 0 0
2014 การสังเคราะห์และการศึกษาความสามารถในการจับคอเลสเตอรอลของสารตัวรับที่ออกแบบหม่ในสารละลายน้ำ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0