โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2013 การเปลี่ยนแอนติเจนบนผิวเม็ดเลือดแดงสุนัขด้วยเอนไซม์กลุ่มไกลโคซิเดสสำหรับการถ่ายโลหิต หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 12 Project 4 8 0 0
2017 การทดสอบการถ่ายเลือดในสุนัขด้วยเม็ดเลือดแดงที่ลดแอนติเจน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2016 การใช้เอนไซม์ไพรูเวทไคเนสเป็นตัวชี้วัดชีวภาพของเซลล์เม็ดเลือดแดงสุนัขที่ดัดแปลงแอนติเจน: เทคนิคที่รวดเร็วและถูกต้อง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 โครงการพัฒนาธนาคารเลือด (Blood Bank) เพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์: การพัฒนาชุดตรวจหมู่เลือดสุนัข ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
2014 การเปลี่ยนแอนติเจนบนผิวเม็ดเลือดแดงสุนัขด้วยเอนไซม์กลุ่มไกลโคซิเดสสำหรับการถ่ายโลหิต หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2014 ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบใบมะเขือพวงต่อแผลติดเชื้อในสุนัข ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 การประยุกต์ใช้เทคนิคเอฟทีไออาร์สเปกโทรสโคปีศึกษาผลของกาแลคโตซิเดสต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของเซลล์เม็ดเลือดแดงสุนัข หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2012 การประยุกต์ใช้เซลล์เม็ดเลือดแดงรักษาสภาพจากสุนัขเพื่อเป็นวัสดุควบคุมคุณภาพในงานประจำวันสำหรับการประเมินสุขภาพสัตว์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2012 การศึกษาการแสดงออกของยีน SAL1 ในข้าวไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2011 การใช้ปะการังทียมเพื่อช่วยลดของเสียไนโตรเจนในตู้เลี้ยงปลา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การลดแอนติเจนของเซลล์เม็ดเลือดแดงสุนัขเพื่อการถ่ายโลหิต หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2010 การพัฒนาอาหารเหยื่อมีชีวิตเสริมคาโรทีนอยด์ที่ได้จากสาหร่ายสไปรูลิน่า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2010 การหาปริมาณสารกันเสียจำพวกพาราเบนตกค้างในแหล่งน้ำบริเวณชุมชน ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยเครื่องมือ HPLC ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0