โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 0 0 0 0
2023 การประเมินการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพผลผลิตของแบล็กเบอร์รี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพผลของสตรอเบอรี่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 เทคโนโลยีการผสมเกสรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตพลับ Hyakume เพื่อการจำหน่ายแบบพลับหวาน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 ผลของปริมาณผล ระยะเวลาและอุณหภูมิที่มีต่อการขจัดความฝาดของพลับพันธุ์ Xichu (P2) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 การวิจัยเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาสายพันธุ์รองเท้านารีอินทนนท์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การวิจัยและพัฒนาการผลิตคาลล่าลิลลี่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การวิจัยและพัฒนาการผลิตคาลล่าลิลลี่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 0 2 0 0
2019 ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพผลของสตรอเบอรี่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2018 เทคโนโลยีการผสมเกสรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตพลับ Hyakume เพื่อการจำหน่ายแบบพลับหวาน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การปลูกทดสอบสตรอว์เบอร์รี่ที่ได้รับความนิยมในพื้นที่สูงต่างระดับ ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาแบะถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
2013 การวิจัยเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาสายพันธุ์รองเท้านารีอินทนนท์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 การวิจัยและพัฒนาการผลิตคาลล่าลิลลี่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 1 0 0 0
2020 การพัฒนาการปลูกทับทิมในพื้นที่กึ่งร้อน ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง 1 0 0 0
2020 การปรับปรุงพันธุ์กัญชงเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ที่มีศักยภาพในการผลิตสาร CBD และเมล็ดน้ำมันคุณภาพดี ผู้ร่วมวิจัย บริษัทไทย เฟดเดอรัล เฮมพ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 0 0 0 0
2019 การพัฒนาการปลูกทับทิมในพื้นที่กึ่งร้อน ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
2018 การพัฒนาการปลูกทับทิมในพื้นที่กึ่งร้อน ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
2017 การศึกษาผลของชนิดวัสดุคลุมแปลงต่อการเจริญเติบโตของสตรอเบอรี่ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0