โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 0 0 0
2023 การสกัดและระบุข้อมูลจากฉลากยาไทยสำหรับการใช้งานของผู้สูงอายุโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก ผู้ร่วมวิจัย ทุนพัฒนานักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ประจำปีงบประมาณ 2566 0 0 0 0
2022 การพัฒนาตัวแบบเพื่อการค้นหาสถานที่ที่น่าสนใจและนำเสนอข้อมูลสำหรับการท่องเที่ยวประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนพัฒนากลุ่มวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2021 การศึกษาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาเนื้อหาสำหรับภาษาโปรแกรม หัวหน้าโครงการ เงินสนับสนุนวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2001 ระบบบริการเฮลป์เดสก์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0