โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 1 0 0
2017 โครงสร้างและพลศาสตร์ของการไหลแบบเทอร์บิวแลนซ์ผ่านท่อหล่อเย็นในใบกังหันที่มีการหมุน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2006 การศึกษาเชิงเลขของการไหลแบบเทอร์บิวแลนซ์ผ่านผนังโดยการคำนวนแบบขนาน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 1 6 0 0
2014 การไหลแบบทรานสิชั่นและเทอร์บิวแลนซ์ผ่านผนัง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
2011 การควบคุมการไหลแบบเทอร์บูเลนซ์ผ่านผนังที่เลขเรย์โนลด์สูง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2007 การศึกษาเชิงเลขของการไหลแบบเทอร์บิวแลนซ์ผ่านผนังโดยการคำนวนแบบขนาน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2006 การควบคุมแบบฟีดแบคโดยอาศัยแบบจำลองสำหรับการลดแรงต้านจากการไหลแบบเทอร์บิวแลนซ์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0