Person Image

  Education

  • วท.ม. (เทคโนโลยีทางอาหาร), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2537
  • วท.บ. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2527

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 0 3 0 0
  2020 อิทธิพลของแมทริกซ์อาหาร (นม ข้าว หรือนมถั่วเหลือง) ต่อความสามารถในการถูกย่อยของงาดำในหลอดทดลองและลิกแนนที่ถูกปลดปล่อยในระหว่างกระบวนการย่อย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารผู้สูงอายุจากป่าชุมชน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การพัฒนาศักยภาพพืชอาหารสำหรับผู้สูงอายุจากป่าชุมชนในจังหวัดตราด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 ปริมาณกรดอะมิโนอิสระที่มีผลต่อรสอร่อยในเห็ดหอมสด เห็ดฟาง และเห็ดนางรมฮังการีที่ผลิตในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2010 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ และปริมาณสารฟีนอลในเห็ดหอมสดที่เก็บเกี่ยว 2 ช่วงอายุ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2008 คุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของเห็ดหอมสดที่ผลิตจากภาคเหนือและ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การประกันคุณภาพและการยืดอายุการเก็บรักษาของเห็ดหอมสด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 15 Project 6 5 1 0
  2018 การคัดเลือกไฮโดรคอลลอยด์ สารเจือปนอาหาร และสภาพบรรยากาศในภาชนะบรรจุ เพื่อชะลอการแข็งตัวและลดการเจริญของเชื้อราในแผ่นแป้งโรตีสายไหมระหว่างการเก็บรักษา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การหาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสารหอมระเหยของเหง้าเร่วหอมกับปัจจัยแวดล้อมบริเวณป่าชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาเนื้อเทียม ด้วยเครื่องวิลเลจเทคเจอไรเซอร์และอาหารว่างจากกากถั่วเหลือง และกากโปรตีนถั่วเขียว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 ผลของรังสีอุลตร้าไวโอเลตซี สภาพควบคุมบรรยากาศ และคลื่นอุลตร้าซาวด์ก่อนกระบวนการแปรรูปต่อปริมาณกรดเฟอรุลิกอิสระ สี และเนื้อสัมผัสของเมล็ดข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2015 ผลของการใช้แป้งข้าวที่มีสารแอนโทไซยานินสูงต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไอศกรีมกะทิ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2014 ผลของ UVC และปริมาณของออกซิเจน-คาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศต่อคุณภาพของมะม่วงดิบตัดแต่ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 อิทธิพลของ UVC และการบรรจุในบรรยากาศที่มีออกซิเจนสูงต่อ คุณภาพและความปลอดภัยของเห็ดหอมสดระหว่างการเก็บรักษา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 ปริมาณกรดเฟอรูลิกและบทบาททางเภสัชศาสตร์ของเมล็ดข้าวโพด 3 สายพันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2011 การผลิตฟักทองญี่ปุ่นพร้อมปรุงในภาชนะบรรจุสำหรับการจำหน่ายปลีก : คุณภาพระหว่างการเก็บรักษา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2011 ฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ของเครื่องดื่มจากขมิ้นชัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2009 ศักยภาพในการต้านการกลายพันธุ์และต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากลองกอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2009 อนาคตของโครงการครัวไทยไปสู่ครัวโลก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2007 การทดสอบฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์ในระดับยีนส์ของอาหารไทยที่มีขมิ้นชันเป็นองค์ประกอบ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 1 0
  2007 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการพัฒนาชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงในเขตพื้นที่สถานีวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 ศักยภาพในการต้านสารก่อกลายพันธุ์ของเห็ดกินได้ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 32 Project 6 14 0 0
  2019 กรรมวิธีการผลิตหน่อไม้ไผ่ตงแห้งพร้อมคืนรูป หัวหน้าโครงการ บ.พอนสัก กรุ๊ป (ประเทศไทย) จก. 0 0 0 0
  2018 ขนมขบเคี้ยวจากมะพร้าวฝอยอบแห้ง รสดั้งเดิม หัวหน้าโครงการ บ. เอเซียติคอุตสาหกรรมเกษตร 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากเนื้อมะพร้าวฝอยอบแห้ง หัวหน้าโครงการ บริษัท เอเซียติคอุตสาหกรรมเกษตร จำกัด 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกเดือยพอดีคำ หัวหน้าโครงการ บริษัท ไทยแปซิฟิค อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สาหร่ายหน้าทุเรียนกรอบ หัวหน้าโครงการ ผู้ประกอบการ (คุณจิณณวัตร จันทร์เจียรัตน์) 0 0 0 0
  2017 การศึกษาอายุการเก็บรักษาของ coconut jerky ในสภาวะเร่ง ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ไทย ไฟน์ ฟู้ดส์ (ทีเอฟเอฟ) จำกัด 0 0 0 0
  2016 การใช้ประโยชน์จากไข่ไก่ในเครื่องดื่ม หัวหน้าโครงการ ผู้ประกอบการ (คุณนาวิน อินทนุรังษี) 0 0 0 0
  2016 การยืดอายุการเก็บรักษาแผ่นแป้งโรตีสายไหม หัวหน้าโครงการ ผู้ประกอบการ (คุณภทริตา ธารีสืบ) 0 0 0 0
  2015 การประเมินคุณภาพอาหารในภาชนะบรรจุของ Polyplex หัวหน้าโครงการ Polyplex (Thailand) Public Company Limited 0 0 0 0
  2015 ขนมขบเคี้ยวชนิดแผ่นจากเห็ดฟาง หัวหน้าโครงการ ผู้ประกอบการ(คุณกัญญาภัค จริยะเทพถาวร) 0 0 0 0
  2014 การประเมินอายุการเก็บรักษาของมะพร้าวแก้วในภาชนะบรรจุ 2 ชนิด หัวหน้าโครงการ บริษัท เอมไทย อินเตอร์เทรด (2001) จำกัด 0 0 0 0
  2014 การประเมินอายุการเก็บรักษาของผลไม้อบแห้ง 5 ชนิด ในภาชนะบรรจุชนิดอลูมิเนียมฟอยล์ลามิเนต หัวหน้าโครงการ บริษัท เอมไทย อินเตอร์เทรด (2001) จำกัด 0 0 0 0
  2014 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ต้นแบบและผลิตภัณฑ์ใหม่ในสถานที่ผลิตอาหารแปรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย (Primary GMP) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 0 0 0 0
  2013 การศึกษาสมบัติและใช้ประโยชน์จากข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2 6 0 0
  2013 การพัฒนาข้าวเกรียบเห็ดฟาง หัวหน้าโครงการ บริษัท ผู้ประกอบการ (คุณกัญญาภัค จริยะเทพถาวร) 0 0 0 0
  2013 การประเมินอายุการเก็บรักษาขนมเปี๊ยะในภาชนะบรรจุที่คัดเลือก หัวหน้าโครงการ บริษัท ผู้ประกอบการ (คุณเสรี วงสัตตบงกช) 0 0 0 0
  2013 การคัดเลือกภาชนะบรรจุเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาลูกชุบลดน้ำตาล ลดไขมัน เสริมคอลลาเจน หัวหน้าโครงการ บริษัท ผู้ประกอบการ (คุณเทียนชัย ลิ้มรัก) 0 0 0 0
  2013 การสร้างมูลค่าและการใช้ประโยชน์อย่างครบวงจรจากข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2013 การพัฒนามะพร้าวอบกรอบเพื่อการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ผู้ประกอบการ(น.ส.ศิริพร กิติรัตน์ตระการ) 0 1 0 0
  2012 การพัฒนาลูกชุบลดน้ำตาล ลดไขมัน เสริมคอลลาเจน หัวหน้าโครงการ คุณเทียนชัย ลิ้มรัก 0 0 0 0
  2011 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของเครื่องปรุงหมักไก่ย่างหลังการปรุงสุก หัวหน้าโครงการ บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด (ทุนวิจัยเซเรบอส อวอร์ด ครั้งที่11) 1 0 0 0
  2010 การส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารและสร้างกลไกทางการตลาดเพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกร ภายใต้แผนงานวิจัย การฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของเกษตรกรบนพื้นที่น้ำหนาวโดยใช้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
  2009 โครงการย่อยที่ 2 ความสามารถในการยับยั้งสารก่อกลายพันธุ์ที่เกิดในไก่ย่างของอาหารไทยที่นิยมรับประทานร่วมกัน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 0 0
  2006 การพัฒนาการผลิตเมล็ดมะม่วงหิมพานต์เมล็ดขาวด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ศรีสะเกษ จำกัด หัวหน้าโครงการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกาณ์การเกษตร 0 0 0 0
  2005 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเม็ดมะม่วงหิมพานต์ หัวหน้าโครงการ มก.-ธกส. (โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) 0 0 0 0
  2005 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านอาหารปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการแก่กลุ่มแม่บ้านในเขตชุมชน กรุงเทพมหานคร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 0 1 0 0
  2004 Investigition of Respiration Rate and Modified Atmosphere Packaging Selection of Minimally Processed Thai Vegetables. หัวหน้าโครงการ UNU (The United Nations University) 0 1 0 0
  2004 การพัฒนาสินค้าสหกรณ์สู่มาตรฐาน ผู้ร่วมวิจัย กรมส่งเสริมสหกรณ์ 0 0 0 0
  2002 Effect of Low Temperature and Modified Atmosphere Packaging on Minimally Processed Vegetables หัวหน้าโครงการ UNU - Kirin 2 3 0 0
  1997 Quality Assurance Systems for Asean Fruits : Fresh and Minimally Processed Durian. ผู้ร่วมวิจัย Asus AID 0 1 0 0
  1997 Quality Assurance Systems for ASEAN Fruits : Fresh and Minimally Processed Durian. ผู้ร่วมวิจัย Aus AID 0 0 0 0
  1997 Quality Assurance Systems for ASEAN Fruits : Fresh and Minimally Proceseed Durian. ผู้ร่วมวิจัย Aus AID 0 0 0 0