โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 8 2 0 0
2020 รูปแบบการเลี้ยงปล่อยและการผลิตไก่ลูกผสมตะเภาทองอินทรีย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การพัฒนาสายพันธุ์ดาวเรืองเพื่อปริมาณแซนโทฟิลในดอก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 8 1 0 0
2018 การพัฒนาสายพันธุ์ดาวเรืองเพื่อปริมาณแซนโทฟิลในดอก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 1 1 0 0
2022 การประยุกต์ใช้โภชนบำบัดเพื่อทดแทนยาปฏิชีวนะในการปรับปรุงสภาวะเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชัน ภาวะการอักเสบ และสุขภาพทางเดินอาหารของไก่เนื้อที่เลี้ยงภายใต้สภาวะเครียดรูปแบบต่าง ๆ (ปีที่ 2) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2019 การประยุกต์ใช้โภชนบำบัดเพื่อทดแทนยาปฏิชีวนะในการปรับปรุงสภาวะเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชัน ภาวะการอักเสบ และสุขภาพทางเดินอาหารของไก่เนื้อที่เลี้ยงภายใต้สภาวะเครียดรูปแบบต่างๆ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2007 ผลการเสริมกากขมิ้นชันในไก่เนื้อต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพเนื้อ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 21 Project 2 6 0 0
2022 อิทธิพลของระดับโปรตีนและพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ที่แตกต่างกันต่อประสิทธิภาพการผลิตของไก่เนื้อสายพันธุ์โตช้า (Redbro chicken) ผู้ร่วมวิจัย Thai Food Feed Mills Co., Ltd. 0 0 0 0
2021 ผลของ DSM Eubiotics ต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่เนื้อที่ได้รับอาหารพื้นฐานข้าวโพด-กากถั่วเหลือง ผู้ร่วมวิจัย DSM SINGAPORE INDUSTRIAL PTE. LTD, 0 0 0 0
2021 การทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพของอาหารไก่เนื้อที่แตกต่างกันต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่เนื้อ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
2021 การวัดประสิทธิภาพการเจริญเติบโต ค่าความข้นหนืดในทางเดินอาหาร และความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชัน ของไก่เนื้อที่ได้รับ xylanase ผู้ร่วมวิจัย CJ CHINA LIMITED 0 0 0 0
2021 ผลของ hydrolyzed yeast ในอาหาร ต่อสมรรถภาพการผลิต ลักษณะทางกายภาพของลำไส้ และภูมิคุ้มกันในไก่เนื้อ ผู้ร่วมวิจัย Mitr Phol Specialty Biotech Co., Ltd. 0 0 0 0
2020 ผลของการเสริม Toxibond ต่อสมรรถภาพการผลิตและการเปลี่ยนแปลงทางจุลกายวิภาคในตับของไก่เนื้อที่ได้รับอาหารปนเปื้อนสารพิษจากเชื้อรา ผู้ร่วมวิจัย ORFFA Additives B.V. 0 0 0 0
2020 ผลของการเสริมเอ็นไซม์ไฟเตสในอาหารที่มีการลดระดับฟอสฟอรัสที่ใช้ประโยชน์ได้ต่อสมรรถภาพการผลิตและการสะสมแร่ธาตุในกระดูกของไก่เนื้อ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท เบทเทอร์ฟาร์ม่า จำกัด 0 0 0 0
2019 ผลของการเสริมสารประกอบโซเดียมกลูโคเนตและโพลีฟีนอลจากธรรมชาติต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตและการต้านอนุมูลอิสระในไก่เนื้อ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท แอมโก้เวท จำกัด 0 0 0 0
2019 ผลของการเสริมไคโตซานต่อประสิทธิภาพการให้ผลผลิตและคุณภาพไข่ในไก่ไข่ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท พาทเวย์ อินเตอร์มีเดียตส์ (ประเทศไทย) จำกัด 0 0 0 0
2018 การเสริมไบโอฟลาเว็กต่อสมรรถภาพการผลิตและสุขภาพของไก่เนื้อ ผู้ร่วมวิจัย Interquim, S.A.Spain 0 0 0 0
2018 ผลของการสเริมโปรไบโอติก (Bacillus Subtilis) ในน้ำดื่มต่อการเจริญเติบโตและลักษณธทางสัณฐานวิทยาขอทางเดินอาหารไก่เนื้อ ผู้ร่วมวิจัย BIC Chemical Co Ltd 0 0 0 0
2018 ผลการเสริมแร่ธาตุทองแดงอนินทรีย์ต่อสมรรถภาพการผลิต ลักษณะซาก สุขภาพและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการเลี้ยงไก่เนื้อ ผู้ร่วมวิจัย Nutreco Co., Ltd., Spain 0 0 0 0
2017 การพัฒนาเครื่องดื่มพาสเจอร์ไรส์เนื้ออกไก่ตะนาวศรี และเครื่องดื่มพาสเจอร์ไรส์เนื้อสันในไก่ตะนาวศรีพร้อมบริโภค (Chick Shake) ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ตะนาวศรี ไก่ไทย จำกัด 0 1 0 0
2017 การพัฒนาน้ำซุปและซุปชนิดผงจากกระดูกไก่ ส่วนสะโพกและโครงไก่ตะนาวศรี ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ตะนาวศรี ไก่ไทย จำกัด 0 2 0 0
2017 ผลการเสริมโปรไบโอติกในอาหารไก่ไข่ต่อผลผลิตไข่และคุณภาพไข่ ผู้ร่วมวิจัย Inno-Foed Co., Ltd, Thailand 0 0 0 0
2017 ผลการเสริมแหล่งแร่ธาตุรอง ( intellibond Cu, Zn and Mn) ต่อคุณภาพไข่และผลผลิตของไก่ไข่ ผู้ร่วมวิจัย Nutreco, Netherland 0 0 0 0
2017 ผลการเสริมแร่ธาตุสังกะสี (Intellibond Zn) ต่อสมรรถภาพการผลิต เปอร์เซ็นต์เนื้อหน้าอก คุณภาพซากและการเกิดแผลที่อุ้งเท้าของไก่เนื้อที่ส่งตลาดช่วงอายุ 4-5 สัปดาห์ ผู้ร่วมวิจัย Nutreco, Netherland 0 0 0 0
2016 การเพิ่มธาตุไอโอดีนในปลาน้ำจืด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 2 3 0 0
2016 ผลของการเสริมผงขิงหมักแห้งและซังข้าวโพดหมักแห้งต่อการให้ผลผลิตไข่และคุณภาพไข่ไก่ ผู้ร่วมวิจัย RELS International Co., Ltd., Japan 0 0 0 0
2016 การเสริมเอนไซม์ย่อยโพลิแซ็คคาไรด์ที่ไม่ใช่แป้ง (Beta Endopower) ต่อการให้ผลผลิตไข่และคุณภาพไข่ไก่ ผู้ร่วมวิจัย Inno-Foed Co., Ltd., Thailand 0 0 0 0
2010 โครงการทดสอบอาหารไก่ไข่และอาหารนกกระทา ผู้ร่วมวิจัย บริษัท เบทาโกร อโกรกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0