Person Image

  Education

  • กศ.บ.(เคมี), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน, ไทย, 2521
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2524
  • วท.ด.(ปฐพีวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2538

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2013 การศึกษาและจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ฌาณิ เรสซิเดนซ์ ตั้งอยู่ซอย อัครภัทร (ทองหล่อ13) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 127 Project 1 2 0 0
  2016 โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดศูนย์จัดการขยะอันตรายชุมชน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี (ระยะแรก) ผู้ร่วมวิจัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 0 0 0 0
  2015 การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด โนเบิล ทองหล่อตั้งอยู่ที่ซอยสุขุมวิท 55 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ บริษัท ซีอีแอลเอ็นไวรอนเม้นส์ จำกัด 0 0 0 0
  2015 การศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Than Living Rama 9 - Airport Link หัวหน้าโครงการ บริษัท ซีอีแอลเอ็นไวรอนเม้นส์ จำกัด 0 0 0 0
  2015 โครงการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Beston Service Apartment ตั้งอยู่ที่ถนนพัทยาใต้ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี หัวหน้าโครงการ บริษัท พอสซีเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด 0 0 0 0
  2015 การศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนายเลิศ ปาร์ค หัวหิน ตั้งอยู่บริเวณถนนเพชรเกษม ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าโครงการ บริษัท ซีอีแอลเอ็นไวรอนเม้นส์ จำกัด 0 0 0 0
  2015 โครงการวางแผนและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าโครงการ บริษัท โปรกรส เทคโนโลยีคอนซัลเท็นส์ จำกัด 0 0 0 0
  2015 โครงการศึกษาออกแบบรายละเอียด โครงการการพัฒนาพื้นที่ชุมชนชายแดนด่านเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย หัวหน้าโครงการ บริษัท โปรกรส เทคโนโลยีคอนซัลเท็นส์ จำกัด 0 0 0 0
  2015 โครงการวางแผนและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าโครงการ บริษัท โปรกรส เทคโนโลยีคอนซัลเท็นส์ จำกัด 0 0 0 0
  2015 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงานบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาค้นทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี หัวหน้าโครงการ บริษัท ไทยปาร์เกอร์ไรซิ่ง จำกัด 0 0 0 0
  2014 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการ เกรียงชัย อพาร์ทเม้นท์ ตั้งอยู่ที่ถนนพระตำหนัก ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี หัวหน้าโครงการ บริษัท โปรเกรสเทคโนโลยี คอนซัลเท็นส์ จำกัด 0 0 0 0
  2014 การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารชุดโนเบิลรีวิลฟ์ อารีย์ คอนโดมิเนียม ถ.พหลโยธิน ซ.อารีย์ 1 แขวงสามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ บริษัท ซีอีแอล เอ็นไวรอนเม้นส์ จำกัด 0 0 0 0
  2014 การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ MR.BOND @ THE BEACH ตั้งอยู่บริเวณถนนจอมเทียนสาย 1 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี หัวหน้าโครงการ บริษัท ออลอินวันคอนซัลแตนท์ จำกัด 0 0 0 0
  2014 การศึกษาและจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการดุสิต แกรนด์ พาร์ต หัวหน้าโครงการ บริษัท อีโอเอ แอนด์ ไออีอี คอนซัลแตนท์ จำกัด 0 0 0 0
  2014 การศึกษาและจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการ รัตนากร การ์เด้นท์ 8 ที่ตั้ง ซอยชัยพรวิถี 21 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี หัวหน้าโครงการ บริษัท โปรเกรส โอเปอเรชั่น จำกัด 0 0 0 0
  2014 การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Casa Till Condominium ตั้งอยู่บริเวณตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าโครงการ บริษัท ซีอีแอล เอ็นไวรอนเม้นส์ จำกัด 0 0 0 0
  2014 การศึกษาและจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการ วารุณี อพาร์ทเม้นท์ตั้งอยู่ถนนพระตำหนัก ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี หัวหน้าโครงการ บริษัท โปรเกรส โอเปอเรชั่น จำกัด 0 0 0 0
  2014 การศึกษาและจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการ สมศักดิ์ อพาร์ทเม้นท์ ตั้งอยู่บนถนนพระตำหนัก ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี หัวหน้าโครงการ บริษัท โปรเกรส โอเปอเรชั่น จำกัด 0 0 0 0
  2014 การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการรัตนากรวิลเลจ 18 ตั่งอยู่ที่ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี หัวหน้าโครงการ บริษัท โปรเกรส โอเปอเรชั่น จำกัด 0 0 0 0
  2014 โครงการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน 12 ระดับชั้น หัวหน้าโครงการ บริษัท อีโอเอ แอนด์ ไออีอี คอนซัลแตนท์ จำกัด 0 0 0 0
  2014 การศึกษาและจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการแบงค์พัน อพาร์ทเม้นต์ ตั้งอยู่ที่ ถนนพัทยาสาย 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี หัวหน้าโครงการ บริษัท ออลอินวันคอนซัลแตนท์ จำกัด 0 0 0 0
  2014 การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Moroc Condo by Embassy ตั้งอยู่ที่ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี หัวหน้าโครงการ บริษัท อีโอเอ แอนด์ ไออีอี คอนซัลแตนท์ จำกัด 0 0 0 0
  2014 การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อพาร์ทเม้นท์ POI ตั้งอยู่ที่ ถนนพระตำหนัก ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี หัวหน้าโครงการ บริษัท พอสซิเบิลคอนซัลแตนท์ แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด 0 0 0 0
  2014 การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาภรณ์เพลสตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ บริษัท พอสซิเบิลคอนซัลแตนท์ แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด 0 0 0 0
  2014 การศึกษาและจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการ รัตนากรวิลเลจ 19 ตั้งอยู่ที่ ตำบลหนองปรือ อำเภอเมืองบางละมุง จังหวัดชลบุรี หัวหน้าโครงการ บริษัท พอสซิเบิลคอนซัลแตนท์ แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด 0 0 0 0
  2014 การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Laguna Bay ตั้งอยู่บริเวณถนนพระตำหนัก 5/7 (โรมาเนียซอย 9) ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี หัวหน้าโครงการ บริษัท พอสซิเบิลคอนซัลแตนท์ แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด 0 0 0 0
  2014 การศึกษาและจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการ อิมเพเรี่ยม อพาร์ทเม้นท์ ตั้งอยู่ถนนพัทยาสาย 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี หัวหน้าโครงการ บริษัท ออลอินวันคอนซัลแตนท์ จำกัด 0 0 0 0
  2014 การศึกษาและจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการ นวลศรี อพาร์ทเม้นท์ ตั้งอยู่ถนนพระตำหนัก ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี หัวหน้าโครงการ สำนักงานสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0
  2014 การศึกษาผลกระทบด้านสังคมและการมีส่วนร่วม ของโครงการท่าเทียบเรือ ตั้งอยูที่ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าโครงการ บริษัท ปฐวี เทอร์มินัล จำกัด 0 0 0 0
  2014 การศึกษาและจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการ เอส เอส เรสซิเดนท์ ตั้งอยู่ที่ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี หัวหน้าโครงการ บริษัท อีโอเอ แอนด์ ไออีอี คอนซัลแตนท์ จำกัด 0 0 0 0
  2014 โครงการจ้างที่ปรึกษา สำรวจ และออกแบบระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี หัวหน้าโครงการ บริษัท โปรเกรสเทคโนโลยี คอนซัลเท็นส์ จำกัด 0 0 0 0
  2014 โครงการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการ Urban Home ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี หัวหน้าโครงการ บริษัท พอสซิเบิลคอนซัลแตนท์ แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด 0 0 0 0
  2014 โครงการการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Wavin Hotel ตั้งอยู่ที่ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง หัวหน้าโครงการ บริษัท พอสซิเบิลคอนซัลแตนท์ แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด 0 0 0 0
  2014 การศึกษาและจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการ Skylight Jomtien ตั้งอยู่ที่ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี หัวหน้าโครงการ บริษัท พอสซิเบิลคอนซัลแตนท์ แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด 0 0 0 0
  2014 โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด ผู้ร่วมวิจัย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 0 0 0 0
  2014 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสำรวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณหมู่ 10 บ้านบ่อนนท์ ถึงหมู่ 3 ตำบลสระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 0 0 0 0
  2014 โครงการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของท่าเทียบเรือ เอ็น พี สมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ร่วมวิจัย บริษัท เอ็น พี สมุยพอร์ต จำกัด 0 0 0 0
  2014 โครงการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของท่าเทียบเรือ เอ็น พี สงขลา จังหวัดสงขลา ผู้ร่วมวิจัย บริษัท เอ็น พี สงขลาพอร์ต จำกัด 0 0 0 0
  2013 การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก ในพื้นที่เป้าหมายจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 2 พื้นที่ ใน 2 บริเวณ คือ บริเวณด้านเหนือของท่าเทียบเรือชะอำ บ้านคลองเทียน เขตเทศบาลเมืองชะอำ-บ้านบางเกตุ หมู่ 7 ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ความยาวชายฝั่งประมาณ 2,000 เมตร และบริเวณบ้านหนองข้าวเหนียว ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดปร หัวหน้าโครงการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี 0 0 0 0
  2013 โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยประชาชนมีส่วนร่วม ภายใต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกประจำปี 2555 หัวหน้าโครงการ จังหวัดชลบุรี 0 0 0 0
  2013 โครงการจัดการความรู้จากงานวิจัยและสร้างแผนยุทธศาสตร์เพื่อการจัดการคุณภาพน้ำอย่างยั่งยืนลุ่มน้ำปราจีนบุรี กรณีศึกษาลุ่มน้ำคลองสารภี หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2013 การศึกษาและจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการ โรงแรม 54 ห้อง (นายบัญชา สิงห์สัจจกุล) ตั้งอยู่ถนนสายพระตำหนัก-พัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี หัวหน้าโครงการ บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 0 0 0 0
  2013 โครงการลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนจากแหล่งกำเนิดโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน หัวหน้าโครงการ จังหวัดชลบุรี 0 0 0 0
  2013 การศึกษาและจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการ โรงแรม 54 ห้อง (นายมายัสวินเดอร์ยิดปาลซิงห์ นารูลา) ตั้งอยู่ที่ถนนสายพระตำหนัก-พัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี หัวหน้าโครงการ บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 0 0 0 0
  2013 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการ อาคารอยู่อาศัยรวม 5 ชั้น ตั้งอยู่บริเวณซอยกอไผ่ 4 แยก 1 ถนนพัทยาใต้ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี หัวหน้าโครงการ บริษัท ซีอีแอล เอ็นไวรอนเม้นส์ จำกัด 0 0 0 0
  2013 การศึกษาและจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการ แบมบู รีสอร์ท ตั้งอยู่ที่ ซอยกอไผ่ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี หัวหน้าโครงการ บริษัท ซีอีแอล เอ็นไวรอนเม้นส์ จำกัด 0 0 0 0
  2013 การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Promise ตั้งอยู่ ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 0 0 0 0
  2013 โครงการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาตารพักอาศัยรวม คสล.8 ชั้น ตั้งอยู่ระหว่างซอยนวมินทร์ 161-163 ถนนนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ หัวหน้าโครงการ บริษัท อุดมรัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 0 0 0 0
  2013 โครงการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ SAnsabai ตั้งอยู่บริเวณถนนเพชรเกษม ซอย 76/1 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ หัวหน้าโครงการ บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 0 0 0 0
  2013 โครงการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาตารพักอาศัยรวม คสล.8 ชั้น ตั้งอยู่บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 1-1-2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ บริษัท ซีอีแอล เอ็นไวรอนเม้นส์ จำกัด 0 0 0 0
  2013 การศึกษาและจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการ SUN CITY PATTAYA ตั้งอยู่บริเวณถนนสายพระตำหนัก-พัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี หัวหน้าโครงการ บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 0 0 0 0
  2013 โครงการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ จอมเทียนบีชเม้าท์เท้นคอนโดมิเนี่ยม 7 ตั้งอยู่บริเวณถนนจอมเทียน ซอย 12 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี หัวหน้าโครงการ บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 0 0 0 0
  2013 โครงการศึกษาและจัดทำรายการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารอยู่อาศัยรวม 20 ชั้น ตั้งอยู่ที่ ซอยเกษตรสิน 2 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี หัวหน้าโครงการ บริษัท ตรง จำกัด 0 0 0 0
  2013 การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดุสิต แกรนด์ คอนโด ตั้งอยู่ บริเวณถนนจอมเทียน สาย 2 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี หัวหน้าโครงการ บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 0 0 0 0
  2013 โครงการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการ อาคารอยู่อาศัยรวม (Sorisa) ตั้งอยู่บริเวณตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี หัวหน้าโครงการ บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 0 0 0 0
  2013 การศึกษาและจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการ โรงแรม 48 ห้อง (นางประวีณา วีระสิงห์) ตั้งอยู่ที่ถนนพัทยาสาย 3 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี หัวหน้าโครงการ บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 0 0 0 0
  2013 การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The sky ตั้งอยู่บริเวณถนนศรีราชา-หนองค้อ ซอย ๙ (ข้างโรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี หัวหน้าโครงการ บริษัท ซีอีแอล เอ็นไวรอนเม้นส์ จำกัด 0 0 0 0
  2012 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝัุ่งตะวันตก บริเวณโครงการก่อสร้างเขื่อนหินปากคลองบางทุละ และเขื่อนกันคลื่นหมู่ที่ 2 และ 3 ตำบลแหลมผักเบี้ย และพื้นที่ชายฝั่งทะเลด้านเหนือคลองบางทะลุ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี และบริเวณบ้านหนองบัวหมู่ที่ 4 ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดวประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี 0 0 0 0
  2012 โครงการลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนจากแหล่งกำเนิดโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ภายใต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกประจำปี 2555 ของศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก หัวหน้าโครงการ จังหวัดชลบุรี 0 0 0 0
  2012 โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยประชาชนมีส่วนร่วม ภายใต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกประจำปี 2555 ของศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก หัวหน้าโครงการ จังหวัดชลบุรี 0 0 0 0
  2012 แผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม “โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง” ของศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก หัวหน้าโครงการ จังหวัดชลบุรี 0 0 0 0
  2012 การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก ในพื้นที่เป้าหมายจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 2 พื้นที่ ใน 2 บริเวณ คือ บริเวณด้านเหนือของท่าเทียบเรือชะอำ บ้านคลองเทียน เขตเทศบาลเมืองชะอำ-บ้านบางเกตุ หมู่ 7 ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ความยาวชายฝั่งประมาณ 2,000 เมตร และบริเวณบ้านหนองข้าวเหนียว ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดปร หัวหน้าโครงการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี 0 0 0 0
  2012 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการจัดสรรที่ดินเวนิชพัฒนา ถนนเทศบาล 1 หมู่ 1 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี หัวหน้าโครงการ บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลเตนท์ แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด 0 0 0 0
  2012 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ SUNSET BOULEVARD RESIDENCE II ถนนพระตำหนักซอย 4 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี หัวหน้าโครงการ บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลเตนท์ แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด 0 0 0 0
  2012 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Art ตั้งอยู่ที่ถนนพระตำหนักซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี หัวหน้าโครงการ บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลเตนท์ แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด 0 0 0 0
  2012 โครงการการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก หัวหน้าโครงการ จังหวัดเพชรบุรี 0 0 0 0
  2012 โครงการบำบัดน้ำเสียมีนบุรี (ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด) หัวหน้าโครงการ บริษัท โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลเท็นส์ จำกัด 0 0 0 0
  2012 การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Park Siri ตั้งอยู่บริเวณถนนลงหาดบางแสน ซอย 8 ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี หัวหน้าโครงการ บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลเตนท์ แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด 0 0 0 0
  2012 การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการคอนโดมิเนียม เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าโครงการ บริษัท ซีอีแอล เอ็นไวรอนเม้นส์ จำกัด 0 0 0 0
  2012 การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Siam Ocean View ตั้งอยู่อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี หัวหน้าโครงการ บริษัท ซีอีแอล เอ็นไวรอนเม้นส์ จำกัด 0 0 0 0
  2012 การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการมาร์เก็ตเรสซิเดนซ์ สุขุมวิท 24 ตั้งอยู่บริเวณ ซอยสุขุมวิท 24 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพ หัวหน้าโครงการ บริษัท ซีอีแอล เอ็นไวรอนเม้นส์ จำกัด 0 0 0 0
  2012 การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ซ๊ซ๊ คอนโดมิเนียม 7 ชั้น 6 อาคารตั้งอยู่บริเวณซอยเขาน้อย ถนนบุญสัมพันธ์ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี หัวหน้าโครงการ บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลเตนท์ แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด 0 0 0 0
  2012 การศึกษาและจัดทำรายงานการผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการจอมเทียนบีชเมาท์เท้นคอนโดมิเนียม 6 ตั้งอยู่บริเวณถนนจอมเทียน ซอย 14 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี หัวหน้าโครงการ บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลเตนท์ แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด 0 0 0 0
  2012 การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารคอนโดมิเนียมและบ้านพักตากอากาศ ตั้งอยู่บริเวณถนนเพชรเกษม อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าโครงการ บริษัท ซีอีแอล เอ็นไวรอนเม้นส์ จำกัด 0 0 0 0
  2012 การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบลูสกายคอนโดมิเนียม นวลจันทร์ ตั้งอยู่บริเวณซอยนวลจันทร์ 12 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ หัวหน้าโครงการ บริษัท ซีอีแอล เอ็นไวรอนเม้นส์ จำกัด 0 0 0 0
  2012 การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Siam Hotel Pattaya ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี หัวหน้าโครงการ บริษัท ซีอีแอล เอ็นไวรอนเม้นส์ จำกัด 0 0 0 0
  2012 การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการลุมพินี คอนโดทาวน์ ชลบุรี หัวหน้าโครงการ บริษัท ซีอีแอล เอ็นไวรอนเม้นส์ จำกัด 0 0 0 0
  2012 การศึกษาการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการโรงแรม 48 ห้อง ตั้งอยู่บริเวณถนนพัทยาสาย 3 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี หัวหน้าโครงการ บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลเตนท์ แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด 0 0 0 0
  2012 การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Motive Chaengwattana ตั้งอยู่บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ 10 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ หัวหน้าโครงการ บริษัท ซีอีแอล เอ็นไวรอนเม้นส์ จำกัด 0 0 0 0
  2012 การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม (อพาร์มเม้นท์)7 ชั้น 4 อาคาร ตั้งอยู่บริเวณถนนทางหลวงชนบท (สายบ้านหัวสำโรง-บ้านแปลงไม้แดง) ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าโครงการ บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลเตนท์ แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด 0 0 0 0
  2012 การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมนิชดา เอ็กซ์คลูซีฟ สวีท 2 ตั้งอยู่ที่ ซอยสามัคคี 29 ถนนสามัคคี ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี หัวหน้าโครงการ บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลเตนท์ แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด 0 0 0 0
  2012 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยรวม 5 ชั้น ตั้งอยู่ที่ซอยเพนียดช้าง 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี หัวหน้าโครงการ บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลเตนท์ แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด 0 0 0 0
  2012 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ลา รอยัล บีช (LA ROYALE BEACH) ส่วนขยาย ตั้งอยู่ ซอยนาจอมเทียน 6 หมู่ที่ 1 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี หัวหน้าโครงการ บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลเตนท์ แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด 0 0 0 0
  2012 การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Tsix5 3 ตั้งอยู่บริเวณถนนนาเกลือ ซอย 12 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี หัวหน้าโครงการ บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลเตนท์ แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด 0 0 0 0
  2012 การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารพักอาศัย 29 ชั้น บริเวณซอยพระตำหนัก 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี หัวหน้าโครงการ บริษัท ออนนิกซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 0 0 0 0
  2012 โครงการการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการจัดสรรที่ดินชะอำเฮาส์ ตั้งอยู่บริเวณ ถนนคลองเทียน ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าโครงการ บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลเตนท์ แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด 0 0 0 0
  2012 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม 5 ชั้น ตั้งอยู่บริเวณถนนพัทยาใต้ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี หัวหน้าโครงการ บริษัท ซีอีแอล เอ็นไวรอนเม้นส์ จำกัด 0 0 0 0
  2012 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการลีลาบาลี รีสอร์ท ตั้งอยู่บริเวณถนนพัทยา-นาเกลือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี หัวหน้าโครงการ บริษัท ซีอีแอล เอ็นไวรอนเม้นส์ จำกัด 0 0 0 0
  2012 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการ เอ อพาร์ทเมนต์ตั้งอยู่บริเวณซอยโพธิสาร 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี หัวหน้าโครงการ บริษัท ซีอีแอล เอ็นไวรอนเม้นส์ จำกัด 0 0 0 0
  2012 โครงการศึกษาพัฒนาที่หนองแด เพื่อรองรับศูนย์วัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และสนามกีฬากลางจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าโครงการ จังหวัดอุดรธานี 0 0 0 0
  2012 การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารอยู่รวมอาศัย(อพาร์ทเม้นท์) 7 ชั้น 4 อาคาร ตั้งอยู่ทางหลวงชนบท (สายบ้านหัวสำโรง-บ้านแปลงไม้แดง) ต.บ้านหัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190 (หมิงกว้าง) หัวหน้าโครงการ บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 0 0 0 0
  2012 การศึกษาและจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการ ๖๓@๑๒ condominium ตั้งอยู่ที่ถนนนาเกลือ ซอย 12 อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี หัวหน้าโครงการ บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 0 0 0 0
  2012 การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ หมู่บ้านสุขศิริ ตั้งอยู่ที่ ซอยบุญสัมพันธ์ 9 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี หัวหน้าโครงการ บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 0 0 0 0
  2011 โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี หัวหน้าโครงการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี 0 1 0 0
  2011 โครงการจัดทำศูนย์ข้อมูลสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี หัวหน้าโครงการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี 0 0 0 0
  2011 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบการจัดการมูลฝอยแบบผสมผสานด้านเทคโนโลยีของเทศบาลตำบลบึงกาฬ อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย หัวหน้าโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 0 0 0 0
  2011 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโคโตบูกิ เพลสคอนโดมิเนียม ถนนบางแสนล่าง ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี หัวหน้าโครงการ บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด 0 0 0 0
  2011 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการคอนโด 7 ชั้น 2 ตึก ตั้งอยู่ที่ถนนมิตรสัมพันธ์ ตำบลบ้านปึก อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี หัวหน้าโครงการ บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด 0 0 0 0
  2011 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Sea Me Hua Hin Vaction condo เลขที่ 17/77 ถนนเลียบวัง (ซอยหัวหิน 29) ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าโครงการ บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด 0 0 0 0
  2011 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและออกแบบเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ส่งเสริมนันทนาการ และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณชายหาดกัปตันยุทธ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี หัวหน้าโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ จังหวัดชลบุรี 0 0 0 0
  2011 การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล จำนวน 2 แห่ง บริเวณชายหาดปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และบริเวณชายหาดแม่พิมพ์ ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง หัวหน้าโครงการ กรมโยธาธิการและผังเมือง 0 0 0 0
  2011 โครงการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรมแรมวินนารา ตั้งอยู่ที่ถนนพัทยาสาย 1 หมู่ 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี หัวหน้าโครงการ บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด 0 0 0 0
  2011 โครงการศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด 0 0 0 0
  2011 การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมเคียงทะเล รีสอร์ท ตั้งอยู่ที่ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง หัวหน้าโครงการ บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด 0 0 0 0
  2010 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการรัชดา-ลาดพร้าว เรสซิเดนซ์ หัวหน้าโครงการ บริษัท สวนลุมไนท์บาร์ซาร์ จำกัด 0 0 0 0
  2010 โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียขององค์การบริหารส่วนตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต หัวหน้าโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 0 0 0 0
  2010 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่เหียะน้อย จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าโครงการ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0
  2010 การศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าโครงการ บริษ้ท โปรเกส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด 0 0 0 0
  2010 โครงการจัดทำแผนหลักการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลอ่าวไทยและการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นด้านการพัฒนาท่าเทียบเรือท่องเที่ยว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 0 0 0 0
  2007 โครงการศึกษาข้อมูลและจัดทำแผนแม่บทการจัดการน้ำเสียของเทศบาลเมืองคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ เทศบาลเมืองคลองหลวง จัังหวัดปทุมธานี 0 0 0 0
  2007 โครงการศึกษาความเหมาะสมรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี หัวหน้าโครงการ เทศบาลเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 0 0 0 0
  2007 โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและระบบนำเสียของเทศบาลเมืองกันทรลักษณ์ อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ หัวหน้าโครงการ เทศบาลเมืองกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ 0 0 0 0
  2005 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการคุณภาพน้ำ บริเวณลุ่มน้ำป่าสัก หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2005 โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรของเทคบาล ต.วัฒนานคร จ. สระแก้ว หัวหน้าโครงการ เทศบาลตำบลวัฒนานคร จ.สระแก้ว 0 0 0 0
  2005 โครงการศึกษาความเหมาะสมและรายละเอียดโรงฆ่าสัตว์ และระบบบำบัดน้ำเสียมาตรฐาน GMP ของเทศบาล ต.วัฒนานคร จ.สระแก้ว หัวหน้าโครงการ เทศบาลตำบลวัฒนานคร จ.สระแก้ว 0 0 0 0
  2005 โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้นเมืองท่องเที่ยวและกีฬาหนองสำโรงเฉลิมพระเกียรติของ เทคศบาล ต.หนองสำโรง อ.เมือง จ.อุดรธานี หัวหน้าโครงการ เทศบาลตำบลหนองสำโรง จ.สระแก้ว 0 0 0 0
  2005 โครงการศึกษาและจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบราย ละเอียดระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรของเทศบาลตำบลปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าโครงการ เทศบาลตำบลปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 0 0 0 0
  2005 โครงการศึกษาและจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบราย ละเอียดระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียของเทศบาล ต.นครไทย จ.พิษณุโลก หัวหน้าโครงการ เทศบาลตำบลนครไทย จ.พิษณุโลก 0 0 0 0
  2005 โครงการศึกษาความเหมาะสมและรายละเอียดโรงฆ่าสัตว์ และระบบบำบัดน้ำเสียมา๖รฐาน GMP ของเทศบาล ต.ปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี หัวหน้าโครงการ เทศบาลตำบลปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 0 0 0 0
  2005 โครงการศึกษาและจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบราย ละเอียดระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรของ อบต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี หัวหน้าโครงการ อบต. ลาดสวาย จ.ปทุมธานี 0 0 0 0
  2005 โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโรงแรมเบตงซิตี้ พลาซ่า (ส่วยขนาย) หัวหน้าโครงการ บริษัทเบตงซิตี้ พลาซ่า จำกัด 0 0 0 0
  2004 การพัฒนาใช้ไบรโอซัววเป็นดัชนีทางชีวภาพชนิดใหม่เพื่อการประเมินคุณภาพน้ำแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนบริเวณลุ่มน้ำบางประกง หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 1 0 0
  2002 ศักยภาพของการพัฒนาลุ่มน้ำที่มีต่อคุณภาพน้ำในลุ่มน้ำแม่กลอง หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2002 การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าของบริษัท ไทย คาร์บอน แบล็ค จำกัด (มหาชน) จำกด ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ไทย คาร์บอน (มหาชน) จำกัด 0 0 0 0
  2001 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม แหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2000 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม แหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  1998 โครงการศึกษาวิจัยและพิจารณาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผู้ร่วมวิจัย 0 0 0 0
  1997 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม แหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0