โครงการวิจัยภาควิชาวิศวกรรมทางทะเล ปี 2023

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 2023 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 0 0 0 0
2023 การศึกษาประสิทธิภาพของความแข็งแรงเนื่องจากการบ่มแข็งในกระบวนการหลอมเศษของโลหะผสมอะลูมิเนียม-แมกนีเซียม-ซิลิคอน เกรด A356 เพื่อการนำกลับมาใช้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2023 การพัฒนาดัชนีชี้วัดความเปราะบางของการทำประมงชายฝั่ง กรณีศึกษาการเพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2023 การพัฒนาแผ่นแซนวิสที่มีแกนกลางแบบฝาขวดน้ำจากขยะพลาสติก ระยะที่ ๒ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2023 การพัฒนาประสิทธิภาพของโลหะอะลูมิเนียมผสมเกรด A356 โดยการเติมธาตุเออร์เบียมเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมทางการเกษตร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2022 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0