โครงการวิจัยสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปี 2012

17

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

12

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

1

Award

รางวัล ปี 2012

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 11 Project 18 7 0 0
2012 มอดูลัสของช่องว่างกระดูกหัก หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 2 0 0 0
2012 การศึกษาชนิดและปริมาณที่เหมาะสมของตัวเร่งปฎิกิริยาสำหรับการผลิตไบโอดีเซล หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 0 0 0
2012 โครงการศึกษาและพัฒนาครีบระบายความร้อนสำหรับการระบายความร้อนในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2012 การจำลองแบบการปล่อยก๊าซไอเสียในอุปกรณ์บำบัดมลพิษของยานยนต์ที่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 3 2 0 0
2012 การศึกษาแนวทางในการเลือกสารทำความเย็น หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 4 0 0 0
2012 ผลกระทบของระยะห่างระหว่างแผ่นโลหะกับกระดูกต่อความเครียด ของช่องว่างกระดูกหัก หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 1 0 0 0
2012 การพัฒนาต้นแบบเครื่องทดสอบสมรรถนะรถยนต์ขนาดเล็ก หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2012 การพัฒนาต้นแบบเครื่องบดย่อยกิ่งไม้ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2012 การพัฒนายานยนต์ขนาดเล็กเพื่อการแข่งขัน ประจำปี 2555 หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 6 4 0 0
2012 การทดสอบสมรรถนะของเครื่องปรับอากาศเก่าเมื่อเปลี่ยนสารทำความเย็น หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 1 0 0
2012 การศึกษาและประยุกต์ใช้ขั้นตอนวิธีพันธุกรรมในการออกแบบระบบท่อน้ำร้อน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2012 เกษตรศาสตร์ผลิตเครื่องกรองน้ำช่วยผู้ประสบอุทกภัย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0