โครงการวิจัยคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ปี 2017

25

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

21

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

20

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

1

Award

รางวัล ปี 2017

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 1 2 0 0
2017 การใช้วัคซีนต่อต้านเห็บโค (KU-VAC1) ควบคุมเห็บโค (R.microplus) ในฟาร์มโคนม โคเนื้อและกระบือ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2017 การใช้วัคซีนต่อต้านเห็บสุนัข (KU-DOG1) เพื่อควบคุมเห็บสุนัข (R. sanguineus) ในสุนัขเพื่อผลิตในทางการค้า หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2017 ชุดทดสอบสารโลหะหนัก สารตกค้างและยาปฏิชีวนะในสิ่งแวดล้อมและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2018 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 9 Project 13 2 0 0
2017 การใช้สูตรอาหารสมุนไพร(VTF)ในการผลิตนมอินทรีย์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเกษตรเจ้าของฟาร์มโคนมขนาดเล็ก หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2017 การศึกษาผลกระทบจากการติดพยาธิพยาธิใบไม้ในลำไส้ Echinostoma revolutum และประสิทธิภาพของยาถ่ายพยาธิที่มีผลต่อการติดพยาธิในเป็ดไล่ทุ่งของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 0 0 0
2017 การสืบสวนการติดเชื้อ haemotropic Mycoplasma spp ในแมวเลี้ยงโดย ใช้เทคนิค PCR และการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2017 การทดสอบการถ่ายเลือดในสุนัขด้วยเม็ดเลือดแดงที่ลดแอนติเจน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2017 ความชุกและความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อ Plasmodium knowlesi ที่พบในลิงแสมที่สามารถติดต่อสู่คนในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 1 0 0
2017 การศึกษาสมบัติของยีนในระบบภูมิคุ้มกันของกุ้งขาวแวนนาไมที่ตอบสนองต่อโรคตายด่วนภายใต้สภาวะเครียดจากความร้อน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2017 การศึกษาวิธีการตรวจหาเชื้อที่นำโดยเห็บแบบใหม่โดยการใช้เทคนิคชีวโมเลกุลค้นหาในตัวเห็บสุนัข (Rhipicephalus sanguineus) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การใช้เทคนิคโปรตีโอมิกส์ตรวจหาออโตแอนติบอดีต่อแอนติเจนของเม็ดเลือดแดงในโรคพยาธิในเม็ดเลือดสุนัขที่เกิดจากการติดเชื้อ Babesia spp. เพื่อใช้ในการวินิจฉัยโรค หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
2017 การประเมินโปรแกรมวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่มีประสิทธิภาพในการกระตุ้นให้สุนัขสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรคได้สูงและคงอยู่ได้นาน 1 ปี หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 8 Project 3 2 0 0
2017 การพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อเชื้อชิคุนกุนยาเพื่อการตรวจวินิจฉัย ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 0 0 0
2017 การวิจัยแบบบูรณาการสำหรับการพัฒนาการควบคุมไวรัโรคติดเชื้อสอุบัติใหม่โดยมีแมลงเป็นพาหะในเอเชีย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 2 0 0 0
2017 จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นในกระบวนการผลิตยางก้อนถ้วยและวิธีการกำจัด ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2017 การวิเคราะห์โปรตีนในน้ำตาลสุนัขปกติและสุนัขที่เป็นโรคตาแห้งและอธิบายลักษณะการตอบสนองของโปรตีนในน้ำตาสุนัขป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยากระตุ้นน้ำตาชนิด cyclosporine หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2017 การพัฒนาและประเมินชุดตรวจ ELISA โดยใช้รีคอมบิแนนท์โปรตีนชนิด GRA5 และ GRA7 ในการตรวจหาเชื้อ Toxoplasma gondii ในแมว หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การตรวจคัดกรองและเฝ้าติดตามการเกิดภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การแสดงออกของตัวรับฮอร์โมนเอสโตรเจนในรังไข่สุกรสาวที่ถูกเหนี่ยวนำการเป็นสัดด้วยฮอร์โมนโกนาโดโทรปิน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 “การประเมินฤทธิ์ยาสมุนไพรในเซลล์เพาะเลี้ยงและในสุนัขสำหรับบำรุงเลือดและตับ เพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์” หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0