การประเมินประสิทธิภาพของยากันบิดบางตัวในการป้องกันการติดเชื้อ Eimeria มากกว่า 1 ชนิด ในฝูงไก่เนื้อที่มีปัญหาโรคบิด