การบำบัดน้ำทิ้งจากโรงงานฟอกย้อมสิ่งทอด้วยวิธีตกตะกอนทางเคมี และกระบวนการดูดซับด้วยคาร์บอน