ความปลอดภัยของอาหาร(ส้มตำ) ในกรุงเทพมหานครและการควบคุม