โครงสร้างพื้นผิวและสมบัติความเป็นตัวเร่งของสารรูพรุน